Fisioterapia Obstétrica

PREPARACIÓN PREPARTO E RECUPERACIÓN POSTPARTO

G.D.S
Guiándonos da experiencia de Joëlle Winkell, fisioterapeuta especializada en perinatal con experiencia dende fai 22 anos en salas de parto en varios hospitais de Bélxica, aplicamos o método G.D.S. na fisioterapia obstétrica:

  • Deseño dos exercicios en función da postura de cada paciente.
  • Educación e consellos posturais.
  • Toma de conciencia da pelve.
  • Técnicas de masaxe específico.
  • Traballo de respiración.

PILATES

Basándonos nos principios xerais de Pilates, este método deseña unha metodoloxía para facilitar a adaptación da muller aos cambios biomecánicos e posturais que provoca o embarazo.

Esta preparación estrutúrase por trimestres, onde os exercicios varían en función dos obxectivos diferentes que se plantexan en cada período de tempo (2º e 3º trimestre). Recoméndase comezar a preparación a partir do 3º mes.

A preparación postparto recoméndase comezala ás 6-8 semanas se foi parto natural e ás 12-14 semanas se foi cesárea.

Realizar a sesión de exercicios coa presenza do bebé aporta innumerables vantaxes tanto para a recuperación física e mental da nai como para o desenvolvemento psicomotor do bebé.

Combinando o método G.D.S.  e Pilates preparamos física e mentalmente á muller durante o embarazo e axudamos a reequilibrar a musculatura e a recuperar a postura no período postparto.

//fisioterapiaqueitano.com/wp-content/uploads/2017/02/Obstetrica.png